Muistittehan hakea työterveyskustannuksiin korvausta Kelasta

Kelan korvauksen hakuaika on puoli vuotta tilikauden päättymisestä, joten 31.12. päättyvien tilikausien hakuaika on pian päättymässä. Toimitamme esitäytetyt Kelan korvaushakemukset asiakasyrityksille tilikauden päättyessä. Oma työterveyshoitajanne auttaa tarvittaessa.