Päivitämme palvelusopimusten tietosuojakäytäntöjä

Tietosuojalainsäädäntö uudistuu Suomessa ja Euroopan unionin alueella. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tällä ilmoituksella ja liitteellä asiakkaan ja Kotkan Työterveys Oy:n välistä palvelusopimusta päivitetään liittämällä tietosuojaliite osaksi sopimuksen palvelukuvauksia. Näin varmistamme, että asiakkaan ja Kotkan Työterveys Oy:n välillä on sovittu henkilötietojen käsittelystä GDPR:n edellyttämässä laajuudessa. Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötietojen käsittelystä sovitaan kirjallisesti. Tämän takia uusimme kaikkien asiakkaidemme sopimukset, joissa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteet. Sopimusten uusiminen alkaa kesäkuussa.

>> Lue Tietosuojaliite

Lisätietoja asetuksesta saa osoitteesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html